Įvyko visuotinis asociacijos susirinkimas

Šių metų spalio 24-26 dienomis į Birštone esančią „Tulpės“ sanatoriją rinkosi mūsų asociacijos nariai. Penktadienį prasidėjo visuotinis asociacijos susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta keturių paskutiniųjų metų asociacijos veikla bei vyko balsavimas. Buvo renkamas prezidentas ir asociacijos taryba, buvo išrinktas ir asociacijos revizorius. Prezidentu dar keturiems metams buvo išrinktas Egidijus Šliaužys į asociacijos tarybą buvo perrinkti Ramūnas Tiškevičius, Augustas Nedzinskas, Hermanas Ūsas, Rima Virganavičienė ir Jūrita Veisienė; naujais nariais išrinkti Viktorija Jušinskaitė ir Marius Griauslys, revizoriumi išrinkta Lina Senulienė. Patvirtintas naujas nario mokestis, kadangi nuo kitų metų į Lietuvą atkeliauja euras, nario mokesčio suma patvirtinta 10 eurų metams vienam asociacijos nariui.

Šeštadienį vyko renginys skirtas mūsų asociacijos šeimoms. Rytą visi aktyviai dalyvavo Viktorijos vedamoje mankštoje baseine. Po mankštos sekė paskaitų ciklas, kurį pradėjo teisininko Andrėjaus Rudanovo paskaita teisiniais klausimais. Mūsų pacientai išgirdo daug naudingos informacijos apie paciento teises, kokios yra pacientų teisės ir pareigos bendraujant su gydytojais, vaistininkais, farmacinių kompanijų atstovais, bei valstybinėmis institucijomis.

Po pietų mūsų pacientai dalyvavo interaktyviame užsiėmime „Šeima – kaip komanda“; šį užsiėmimą vedė mokymų kompanija „DOOR Training and Consulting Baltic“; užsiėmimo metu vyko praktiniai bei teoriniai užsiėmimai skirti sutelkti šeimą ir kartu įveikti visus gyvenimiškus iššūkius.

Pabaigoje Agnė Juodytė ir Viktorija Jušinskaitė supažindino mūsų pacientus su „teipavimo“ metodika, šis užsiėmimas sulaukė labai daug dėmesio ypač praktinė dalis, kur visi aktyviai norėjo dalyvauti ir išbandyti šią metodiką .

Visiems dėkojame už aktyvų dalyvavimą, buvimą kartu ir palaikymą. Ateityje mes stengsimės suorganizuoti dar daugiau naudingų užsiėmimų, kurie duotų mūsų pacientams kuo daugiau naudos.

Už renginio rėmimą dėkojame:

,
Susiję straipsniai
LŽSH asociacija
info@hemofilija.lt
http://www.hemofilija.lt/

© 2010 LIETUVOS ŽMONIŲ SERGANČIŲ HEMOFILIJA ASOCIACIJA. Visos teisės saugomos.