Dėl priemokos už vaistus

Iškilo grėsmė, kad pacientams patiems gali tekti iš savo kišenės, t,y. iš gaunamos menkos pensijos padengti priemoką už vaistus.

Yra parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Jame siūloma nauja paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus apskaičiavimo tvarka:

„6.4. apskaičiuojama mažiausia galima priemoka pagal formulę P = A/(0,2 x A+10) ir palyginama su kiekvieno kompensavimo lygmens (100 proc., 90 proc., 80 proc. ir 50 proc.) paciento priemoka, apskaičiuota taikant nuolaidą.

Šioje formulėje: P – mažiausia galima priemoka;A – Aprašo 6.2 punkte nustatyta tvarka apskaičiuota mažmeninė kaina.“

Jei įstatymas įsigaliotų, priemoka už vieną flakonėlį plazminio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (toliau – KKF) būtų: (P)=953,68/(0.2X953,68+10)=4,75, o už flakonėlį rekombinantinio KKF (P)=2.248,76/(0.2X2.248,76+10)=4.89

Kaip visi žinome, vienkartinė VIII KKF dozė esant kraujavimui į sąnarį 70 kg sveriančiam vyriškiui – 2 flakonai, jei kraujavimas nesustoja, dozė turi būti  kartojama kas 8-12 val. Sergantiems sunkia hemofilijos forma vienu receptu išrašoma 10 vienkartinių dozių (20 flakonų). Taigi, pasiimdami vaistus pagal vieną receptą turėtume primokėti 95 – 98 Lt. Ir mėnesiui šio vaistų kiekio greičiausiai neužteks.

Siekdami, kad įstatymas nebūtų priimtas, išdėstėme savo nuomonę dėl jo įstatymo komentaruose, nusiuntėme laišką jo kūrėjams, taip pat parašėme oficialius raštus Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinėms ligonių kasoms.


Oficialus LŽSHA kreipimasis į sveikatos apsaugos ministrą ir ligonių kasas.

Gerb. Raimondui Šukiui                                                                     2010 06 17

Sveikatos apsaugos ministrui

Vilniaus g. 33, Vilnius

Gerb. Vytautui Kriauzai

Valstybinės ligonių kasos

Direktoriaus pavaduotojui

Kalvarijų g. 147, Vilnius

Gerbiamieji,

Norime išdėstyti savo pastabas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto. Mums, sergantiesiems hemofilija, nerimą kelia siūloma nauja paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus apskaičiavimo tvarka.

Jei bus pradėta taikyti siūloma tvarka:

„6.4. apskaičiuojama mažiausia galima priemoka pagal formulę P = A/(0,2 x A+10) ir palyginama su kiekvieno kompensavimo lygmens (100 proc., 90 proc., 80 proc. ir 50 proc.) paciento priemoka, apskaičiuota taikant nuolaidą.

Šioje formulėje: P – mažiausia galima priemoka;A – Aprašo 6.2 punkte nustatyta tvarka apskaičiuota mažmeninė kaina.“

Priemoka už vieną flakonėlį plazminio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (toliau – KKF) būtų: (P)=953,68/(0.2X953,68+10)=4,75, o už flakonėlį rekombinantinio KKF (P)=2.248,76/(0.2X2.248,76+10)=4.89

Vienkartinė VIII KKF dozė esant kraujavimui į sąnarį (ji apskaičiuojama pagal kūno svorį) 70 kg sveriančiam vyriškiui – 2 flakonai, jei kraujavimas nesustoja, dozė turi būti  kartojama kas 8-12 val. Sergantiems sunkia hemofilijos forma vienu receptu išrašoma 10 vienkartinių dozių (20 flakonų). Taigi, pasiimdamas vaistus pagal vieną receptą sergantysis hemofilija turės primokėti 95 – 98 Lt. Mėnesiui šio vaistų kiekio jam gali neužtekti. Ligoniui, gaunančiam 650 Lt mėnesinę pensiją, gydymas taps neprieinamu.

Labai prašome jūsų atsižvelgti į tai, kad KKF – mums gyvybiškai būtinas vaistas ir kompensuoti visą jo kainą.

Tikimės Jūsų supratimo ir pozityvaus požiūrio į sergančiųjų hemofilija problemų sprendimą.

Pagarbiai,

Marius Pigulevičius,

LŽSHA  prezidentas
Susiję straipsniai
LŽSH asociacija
info@hemofilija.lt
http://www.hemofilija.lt/

© 2010 LIETUVOS ŽMONIŲ SERGANČIŲ HEMOFILIJA ASOCIACIJA. Visos teisės saugomos.