___ Asociacija ___


Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija (LŽSHA) buvo įregistruota 1996 m. gegužės 20 d. Asociacijos tikslas – atstovauti hemofilija sergančių žmonių interesams, vienyti sergančiuosius bendrai veiklai, vykdyti bendrus asociacijos projektus, teikti reikiamą pagalbą bei informaciją hemofilija sergantiems Lietuvos gyventojams, palaikyti santykius su medikais.

Asociacijai priklauso 169 nariai.

LŽSHA yra Pasaulinės hemofilijos asociacijos narė ir Europos hemofilijos konsorciumo narė, aktyviai dalyvauja šių organizacijų veikloje. Lietuvos asociacija kasmet organizuoja sergančiųjų hemofilija vasaros stovyklas, kuriose rengiamos šviečiamosios paskaitos, praktiniai užsiėmimai, padedantys įgyti naujų žinių ir įgūdžių, pagerinančių sergančiųjų gyvenimo kokybę.