EHC 2010

Š. m. spalio 22-24 d. įvyko Europos Hemofilijos konsorciumo konferencija Lisabonoje, Portugalijoje. Šioje konferencijoje dalyvavo Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos delegacija, kurią sudarė asociacijos nariai Julita, Reda, Hermanas, Valdas bei Kęstutis. Kartu vyko delegacijos vadovas, LŽSHA prezidentas Egidijus.

EHC konferencijoje buvo pristatomos aktualiausios šių metų temos: vyriausybės požiūris į sergančiųjų klausimus bei perspektyvos, atliktų vaistų tyrimų rezultatai, profilaktikos nauda ir būtinybė. Taip pat nagrinėtos temos apie įvairius psichologinius aspektus, susijusius su žmogumi, sergančiu hemofilija, kurie leidžia susigyventi su liga.

Egidijus ir Hermanas sudalyvavo „Twinning program“ (red. „Dvynių programa“)  susitikime.

Šios programos esmė yra sugrupuoti šalis į galinčias globoti ir globojamąsias. Globojančiomis šalimis tampa tos, kurių gydymo, vaistų, profilaktikos ir asociacijos darbo intensyvumo lygis yra aukštas.  Hemofilijos atžvilgiu stipriau išsivysčiusi šalis gali globoti, padėti steigti centrus, gauti reikiamus vaistus, gydymą, profilaktiką bei  pasidalinti gerąją patirtimi. Projektas naudingas visoms dalyvėms, nes patirties mainai tarp šalių atneša naujas veiklos kryptis, žinias ir bendravimą.

Taigi šio susitikimo metu, susirinkę visų dalyvavusių Europos šalių atstovai aptarė galimybes plėtoti Dvynių programą. Lietuva užsiregistravo kaip šalis globėja, kuri  gali globoti silpniau hemofilijos klausimus sprendžiančią šalį. Šis susitikimas buvo labai naudingas, nes buvo sudaryta galimybė aktyviai pabendrauti su visų šalių atstovais, užmegzti arba atnaujinti santykius ir žinoma juos plėtoti ateityje.

LŽSHA narė
Reda Šliaužienė
Susiję straipsniai
LŽSH asociacija
info@hemofilija.lt
http://www.hemofilija.lt/

© 2010 LIETUVOS ŽMONIŲ SERGANČIŲ HEMOFILIJA ASOCIACIJA. Visos teisės saugomos.